Medycyna rodzinna

Realizujemy porady lekarskie w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Pracujemy 7 dni w tygodniu w godzinach dziennych. Nie pracujemy w nocy oraz nie realizujemy wizyt domowych. Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę. Można to zrobić przez nasz kalendarz online (zakładki Umów Wizytę lub Nasz Zespół) albo przez skontaktowanie się telefoniczne z placówką pod numerami 885 321 885 lub 501 498 978. Kalendarz online dostępny jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu, natomiast telefon nie zawsze możemy od razu odebrać, ale zawsze oddzwaniamy. Przyjmujemy osoby od 16 r.ż., nie leczymy dzieci. 

Konsultacja online to forma porady lekarskiej odbywającej się zdalnie, przez kamerkę wideo w komputerze lub smartfonie albo telefonicznie. Podstawowym ograniczeniem takiej konsultacji jest brak możliwości bezpośredniego zbadania Pacjenta, jednak nie zawsze jest to konieczne. W wielu sytuacjach e-wizyta może okazać się efektywnym rozwiązaniem, które przyspieszy kontakt z lekarzem i umożliwi sprawniejszą odpowiedź na oczekiwania Pacjenta. Porada udzielona zdalnie może okazać się wystarczająca do rozwiązania danego problemu zdrowotnego lub wskazać Pacjentowi odpowiedni kierunek diagnostyczny. Przydatność e-wizyt jest niezaprzeczalna również w przypadku kontynuowania leczenia. Pacjenci bez wychodzenia z domu mogą skontaktować się z lekarzem, omówić wyniki badań czy otrzymać e-receptę, co zapewni ciągłość prowadzonej dotychczas terapii.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO E-WIZYTY?

Na początku wizyty weryfikowana jest tożsamość Pacjenta, dlatego prosimy, aby przed konsultacją przygotować dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem okazania lekarzowi przez kamerkę wideo. Warto też sprawdzić gotowość trybu wideo na swoim sprzęcie. Najlepiej połączyć się z internetem przez przewód internetowy, co gwarantuje dobrą jakość obrazu i dźwięku. Tryb wi-fi nie zawsze ją zapewnia, jednak konsultacje w tym trybie oraz telefoniczne również są możliwa.

Warto zastanowić się, w jaki sposób przedstawić swój problem, by nie pominąć istotnych szczegółów. Ważna jest też informacja o chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach (na stałe i z powodu bieżącego zachorowania) oraz o uczuleniach na leki. Jeśli celem wizyty jest omówienie wyników badań, prosimy o załączenie plików z badaniami przez nasz kalendarz online (na Znanym Lekarzu) lub mailowo na właściwy adres e-mail podany w zakładce Nasz Zespół.

CENNIK KONSULTACJI ONLINE:

DNI POWSZEDNIE pn-pt:

Konsultacja online standardowa (20 min) – 150 zł.
Konsultacja niestandardowa, przedłużona z uwagi na złożoność problemów Pacjenta:
40 minut – 200 zł, 60 minut – 250 zł

Wypisanie recepty lub krótki czat sms-owy (wyłącznie dla stałych Pacjentów): 55 zł - 100 zł 

WEEKENDY I ŚWIĘTA:

Konsultacja online standarowa (20 min) – 180 zł

Konsultacja niestandardowa przedłużona z uwagi na złożoność problemów Pacjenta: 40 min – 240 zł, 60 minut – 300 zł

Wypisanie recepty lub krótki czat sms-owy (wyłącznie dla stałych Pacjentów): 75 zł - 120 zł

Realizujemy porady lekarskie w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Pracujemy 7 dni w tygodniu w godzinach dziennych. Nie pracujemy w nocy oraz nie realizujemy wizyt domowych. Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę. Można to zrobić przez nasz kalendarz online (zakładki Umów Wizytę lub Nasz Zespół) albo przez skontaktowanie się telefoniczne z placówką pod numerami 885 321 885 lub 501 498 978. Kalendarz online dostępny jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu, natomiast telefon nie zawsze możemy od razu odebrać, ale zawsze oddzwaniamy. Przyjmujemy osoby od 16 r.ż., nie leczymy dzieci. 

Konsultacja stacjonarna to pełnowymiarowa konsultacja lekarska wymagająca przybycia Pacjenta do gabinetu. Podczas wizyty lekarz zbiera wywiad i przeprowadza pełne badanie fizykalne (internistyczne, neurologiczne, otoskopowe, inne – zależnie od potrzeb). Ponadto może wykonać badanie ekg oceniające pracę serca oraz szybkie testy diagnostyczne ułatwiające różnicowanie pomiędzy infekcją bakteryjną a wirusową (CRP, testy w kierunku grypy, covid-19, paciorkowca beta-hemolizującego). Następnie lekarz stawia rozpoznanie (lub rozpoznanie wstępne), daje zalecenia, wypisuje e-recepty, a jeśli są wskazania medyczne również e-zwolnienie. W razie potrzeby kieruje Pacjenta na dalsze badania dodatkowe lub konsultacje specjalistów.

Uważamy, że staranny wywiad i badanie fizykalne Pacjenta są podstawą skutecznej diagnostyki. Zdajemy sobie sprawę, że czynności te wymagają czasu, dlatego na konsultację internistyczną z założenia przeznaczamy 30 minut, a jeśli sytuacja tego wymaga, istnieje możliwość jej wydłużenia. Wiemy, jak ważne jest, aby Pacjent mógł w pełni się wypowiedzieć, by został uważnie wysłuchany, by miał możliwość zadania pytań i uzyskał odpowiedzi. Dobra komunikacja między lekarzem a Pacjentem to punkt wyjścia do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Są to prawdy oczywiste, ale w praktyce unikatowe, bo nieosiągalne w ramach wizyty trwającej 10 – 15 minut.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONSULTACJI STACJONARNEJ?

Na początku wizyty weryfikowana jest tożsamość Pacjenta, dlatego należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Warto zastanowić się, w jaki sposób przedstawić swój problem, by nie pominąć istotnych szczegółów. Ważna jest też informacja o chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach (na stałe i z powodu bieżącego zachorowania) oraz o uczuleniach na leki. Jeśli Pacjent ostatnio wykonywał badania dodatkowe, warto przynieść je ze sobą na konsultację. 

CENNIK WIZYT STACJONARNYCH:

DNI POWSZEDNIE pn-pt

Konsultacja stacjonarna (30 min) - 240 zł    

Konsultacja niestandardowa, przedłużona z uwagi na złożoność problemów Pacjenta: 45 min - 280 zł, 60 min - 320 zł.

Przy płatności gotówką 5% zniżki (np. wizyta standardowa 30 min – 228 zł).

WEEKENDY i ŚWIĘTA

Konsultacja stacjonarna (30 min) - 280 zł      

Konsultacja niestandardowa, przedłużona z uwagi na złożoność problemów Pacjenta: 45 min - 330 zł, 60 min - 380 zł.

Przy płatności gotówką 5% zniżki (np. wizyta standardowa 30 min – 266 zł)

Szybkie testy diagnostyczne (inaczej testy kasetkowe, testy paskowe) to niewielkie urządzenia przeznaczone do medycznej diagnostyki przyłóżkowej tzw. diagnostyki Point of Care. Pozwalają w łatwy sposób, w krótkim czasie ocenić różne parametry chorobowe, np. rozróżnić zakażenie bakteryjne od wirusowego (testy CRP, testy w kierunku grypy, covid-19 czy paciorkowca beta hemolizującego), ocenić parametry kardiologiczne (np. testy troponinowe) i wiele innych.

Testy diagnostyczne POC wspomagają lekarza w postawieniu właściwej diagnozy. Ich konstrukcja pozwala na proste i szybkie wykonanie oraz uzyskanie wyniku w ciągu 5-15 minut. Wynik każdego testu interpretowany jest przez lekarza w kontekście całego obrazu klinicznego, a w razie konieczności potwierdzany innymi badaniami diagnostycznymi.

Wykonywane przez nas szybkie testy diagnostyczne to produkty najwyższej jakości charakteryzujące się wysoką czułością i specyficznością, sprawdzone i wiarygodne.

W razie potrzeby podczas wizyty możemy wykonać również ekg (elektrokardiogram), w którym lekarz oceni pracę serca, ewentualne pogrubienie lub uszkodzenie ściany mięśnia sercowego, problemy z niedokrwieniem, zaburzeniami rytmu czy przewodzenia. Wskazania do wykonania ekg mają osoby z bólem w klatce piersiowej, dusznością, zawrotami głowy, odczuwające nierówną pracę serca lub po epizodzie zasłabnięcia lub utraty przytomności. Ekg powinno być też wykonywane kontrolnie u osób bez dolegliwości powyżej 45 r.ż., jako część ogólnego badania lekarskiego, gdyż ryzyko chorób serca zwiększa się w tej grupie wiekowej.

CENNIK SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH i EKG:

Test Actim CRP – 40 zł

Strep A test – 40 zł

EKG – 60 zł

Test antygenowy "3w1" w kierunku grypy A i B oraz covid-19 (wymaz z gardła i z nosa) – 80 zł

Test antygenowy „4w1” w kierunku grypy A i B, covid-19 oraz RSV (wymaz z gardła i z nosa) – 80 zł

Test antygenowy „6w1” w kierunku covid-19, grypy A i B, RSV, Adenowirusa, Mycoplasma pneumoniae (wymaz z gardła) – 90 zł

Test antygenowy w kierunku covid-19 (wymaz z nosa i gardła), wykonanie w czasie wizyty internistycznej – 50 zł

Test antygenowy w kierunku covid-19 (wymaz z nosa i gardła) celem wydania zaświadczenia przed wyjazdem za granicę:

W językach polskim oraz angielskim – 120 zł

W języku angielskim – 110 zł

W języku polskim – 110 zł